Πτυχία

Τμήματα για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των επιπέδων B2, C1 και C2 – FCE/ECCE (lower), Advanced CAE και Proficiency CPE/ECPE – των  πανεπιστημίων Cambridge και Michigan.

Η διδασκαλία της γλώσσας σε αυτά τα προχωρημένα επίπεδα, σε συνδυασμό με την άριστη προετοιμασία των μαθητών για τις πτυχιακές εξετάσεις, απαιτεί γνώση, οργάνωση και πείρα.  Το κέντρο μας, με τα είκοσι όχτώ χρόνια προσφοράς και την πολύχρονη εμπειρία του διευθυντή σπουδών Κώστα Ιωακειμίδη, είναι σε θέση να προσφέρει την υψηλού επιπέδου διδασκαλία που απαιτείται.

Η ύλη που παρέχει το κέντρο μας στους μαθητές που προετοιμάζονται για εξετάσεις είναι η πλέον κατάλληλη και αποδεδειγμένα πετυχημένη για να προετοιμαστούν οι μαθητές άριστα και χωρίς σπατάλη χρόνου.