Πρόγραμμα σπουδών

Juniors

Για παιδιά Β΄ και Γ’ δημοτικού.

Young Learners

Από Δ΄ δημοτικού μέχρι Α΄ ή Β΄ γυμνασίου.

Πτυχία

Τμήματα για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των επιπέδων B2, C1 και C2 – FCE (lower), Advanced και Proficiency – των  πανεπιστημίων Cambridge και Michigan.

Ενήλικες

Τμήματα αποκλειστικά για φοιτητές και εργαζόμενους.