Ενήλικες

Τμήματα αποκλειστικά για φοιτητές και εργαζόμενους.

Οι σπουδαστές σε αυτά τα τμήματα στοχεύουν στην απόκτηση κάποιου από τα πτυχία B2, C1 και C2 – FCE/ECCE (lower), Advanced CAE και Proficiency CPE/ECPE – των  πανεπιστημίων Cambridge και Michigan.

IELTS.  Λειτουργούν τμήματα ολιγομελή ή ατομικά.

Οι ανάγκες των ενηλίκων διαφέρουν από αυτές των παιδιών και το κέντρο ξένων γλωσσών πρέπει να τις καλύπτει.  Οι ενήλικες, εκτός από την εκμάθηση της γλώσσας, πρέπει να αποκτήσουν και κάποιο πτυχίο.  Ο χρόνος που διαθέτουν για διάβασμα είναι συνήθως περιορισμένος και οι περισσότεροι δεν έχουν την πολυτέλεια να αφιερώσουν πολλά χρόνια.

Το κέντρο μας διδάσκει ενήλικες από την ίδρυσή του – 23 χρόνια – και η τεράστια πείρα εγγυάται ότι ο σπουδαστής θα βρει ακριβώς αυτό που θέλει.  Άριστους καθηγητές εξειδικευμένους στη διδασκαλία ενηλίκων για πτυχίο, ομοιογενή τμήματα και διδακτική ύλη που αποδεδειγμένα φέρνει αποτελέσματα.

Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας σε ενήλικες και η γνώση μας αυτή, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την άρτια οργάνωση του κέντρου μας, εξασφαλίζουν την επιτυχία.

Είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι τελειώνοντας τον κύκλο σπουδών ο σπουδαστής θα έχει αποκτήσει ένα πτυχίο με κύρος των  πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan.